fbpx

שירותי סיעוד וטיפול בית

-על"ה זהב- שרותי הסיעוד וטיפול בית שלנו

למי ניתן השירות ומה הוא כולל

השרות ניתן לזכאי חוק הסיעוד של הביטוח הלאומי ובאופן פרטי

על”ה זהב מספקת מטפלים לטיפול אישי למטופל בביתו. הטיפול מתבצע ע”י מטפלים ישראלים או עובדים זרים. אנו מספקים מטפלות מיומנות בפיקוח מקצועי. הפיקוח מתבצע ע”י עובדות סוציאליות ובקריות. המטפלות מותאמות למטופל על פי צרכיו, דוברות שפות שונות ומסורות ביותר.

הטיפול המוענק למטופל כולל:

טיפול אישי
הטיפול האישי במטופל מותאם לצרכיו וכולל סיוע ברחצה, הלבשה, הגשת הארוחות, ליווי (לרופאים, לגינה וכו’..), השגחה ואירוח חברה לקשיש

ניהול משק בית
המטפלות מסייעות למטופל בקניות, בישול, כביסה וניקיון בסיסי של ביתו.

הפנית עובדים זרים מארצות שונות
לצרכי טיפול במשך 24 שעות ביממה. הטיפול ניתן למטופלים הזקוקים לעזרה רבה ולהשגחה צמודה.

שרות טרום סיעוד
אנו מספקים שעות של טיפול בית מטעמנו, עד לקבלת האישור מביטוח לאומי לגבי מכסת השעות לה זכאי ההמטופל.

ייעוץ והדרכה  ע”י צוות מקצועי
מידע על שירותים בקהילה, קשר עם גורמים מטפלים. (כגון: הביטוח הלאומי, לשכות הרווחה השונות ועוד).

התקנת לחצני מצוקה וכן שירותים של קהילה תומכת

מרכזי יום
ניתן לשלב שרותי סיעוד של טיפול למטופל בביתו, עם ביקור במרכזי היום שלנו.

טפסים ומידע שימושי