fbpx

מרכזי יום

-על"ה זהב- מרכזי היום שלנו

מרכזי היום הינם אחד השירותים הקהילתיים החשובים ביותר העומדים לרשות הציבור בעיר. 
 “על”ה זהב” – העמותה לאזרח הותיק פתח תקווה, בסיוע משרד הרווחה ועיריית פתח תקווה מפעילה שני מרכזי יום אשר נועדו לשרת קשישים בעלי מגבלות פיזיות ו/או קוגניטיביות בדרגות שונות.
מרכזי יום מציעים פעילויות טיפוליות וחברתיות אשר משפרות את איכות החיים של המטופל על בסיס יומי ומספקת למשפחתו זמן למנוחה ומילוי מצברים.

הביקורים במרכז היום כוללים:
הסעות, ארוחות חמות, רחצה, פיזיותרפיה, תמיכה טיפולית על ידי עובדת סוציאלית ואחות ומגוון פעילויות חברתיות.

 זכאים לשהות במרכז יום: 

  • זכאים לגמלת סיעוד מביטוח לאומי
  • זכאים לשעות טיפול מקרן ניצולי השואה
  • מטופלים ממשרד הביטחון
  • אנשים אשר יכולים לקבל סבסוד ממשרד הרווחה
  • אנשים אשר פונים באופן פרטי

רשימת מרכזי היום שלנו

מרכז יום פפר