fbpx

ייעוץ וליווי למימוש זכויות

רפורמת הסיעוד - מה השתנה?

מאת ג'ינה ברק שמחי - מנכ"לית העמותה

בנובמבר 2018 נכנסה לתוקפה הרפורמה החדשה בחוק סיעוד, האם זאת הבשורה לה חיכו הגמלאים?  לא בטוח.

תכנית הסיעוד החדשה חשובה וראויה ועתידה לשפר את מצבם של קשישים

סיעודיים רבים, ובעיקר אלה בעלי ההכנסות הנמוכות המצויים במצב הקשה ביותר.

אולם מסתמן, שהמציאות מורכבת הרבה יותר ובתכנית הנוכחית אין מענה מספק למרבית אוכלוסיית הקשישים.

אבל מה בכל זאת השתנה לטובתכם:

  1. תוספת שעות טיפול ביתי
  2. שינוי מדרגות הזכאות – מעבר ל6 רמות במקום 3 שקיימות כיום
  3. ביטול מבחני התלות לילדים בעת אשפוז סיעודי
  4. צמצום הבירוקרטיה – בעיה בולטת בתחום היא ריבוי הגורמים המטפלים בקשיש הסיעודי במסגרת השינוי עתיד להתמנות גורם אחד שייתן מענה למטופל ומשפחתו.
  5. עידוד טיפול בקהילה – במסגרת הרפורמה תינתן העדפה לטיפול בקהילה תוך הרחבת סל השירותים החברתיים, טיפוליים והקהילתיים הניתנים בקהילה.
  6. טיפולי שיניים לבני 75 ומעלה – אינו קשור לסיעוד אך נכנס כחלק מהתוכנית שירות שיינתן ללא תשלום כחלק מסל הבריאות לבני 75 ומעלה.
  7. אפשרות לגמלה בכסף (במקרים מסוימים)

טבלת הרמות לפי הרפורמה החדשה:

לצערנו המשימה טרם הושלמה ואנחנו עדין רחוקים מהמטרה המרכזית שהיא מביטוח סיעוד

ממלכתי לכלל האזרחים.

מבלבל ? לא ברור? מסכימה אתכם לגמרי וזה רק על קצה המזלג של השינויים הצפויים.

מזמינה אתכם לפנות אלינו לאגף שירות טיפול בית וסיעוד ולקבל ייעוץ ומידע ללא כל התחייבות.

השירות ניתן ללא תשלום, נשמח לספק לכם את מלוא המידע הדרוש על מנת לממש את מלוא זכויותיכם מול כל הגורמים הרלוונטיים.

שלכם ובשבילכם

ג’ינה וצוות אגף טיפול בית וסיעוד