fbpx

עבורכם גמלאים יקרים:

ריכזנו לכם סרטונים לפעילויות השונות: הרצאות, שיעור ריקוד, שירה בציבור ועוד…מקווה שזה יעזור ולו במעט, בימים הקרובים נתחיל לפרסם פעילויות מקוונות על מנת למלא את החסר ככל שניתן.